Wszystkie posiłki przygotowujemy w naszej kuchni. Odpisy za nieobecność dziecka w żłobku  przysługują po trzech dniach ciągłej nieobecności.

Aktualny jadłospis podawany jest do wiadomości co tydzień na tablicach ogłoszeń a także jest dostępny w zakładce – informacje dla rodziców.

Istnieje możliwość podawania dzieciom mleka modyfikowanego na prośbę rodziców a także na zlecenie lekarza specjalisty dostosowujemy dietę do indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka.

Codziennie podawane są świeże warzywa i owoce a woda źródlana jest dostępna bez ograniczeń.

Godziny posiłków:

  • 8.30 – I śniadanie,
  • 9.30 – II śniadanie,
  • 12.00 – obiad,
  • 14.30 – podwieczorek.