Nasz program opiekuńczo-wychowawczy oparty jest o „Zabawy FundaMentalne”, który opracowali Colin Rose i Gordon Drydem zapewniając wszechstronną edukację małego dziecka poprzez:

  • adaptację i integrację w grupie,
  • zabawy fundamentalne dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat,
  • zajęcia ogólnorozwojowe i ruchowe,
  • zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne i czytanie bajek,
  • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacery,
  • imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte z rodzicami