Nasza żłobkowa kadra

Pani Julitka, Biedronki

Jest panią magister i opiekunką dziecięcą z powołania, ciepła, sympatyczna, bardzo lubiana przez dzieci i rodziców. Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji.

Pani Danusia, Krasnale

Jest opiekunką dziecięcą z zamiłowania. Ma długoletni staż pracy z dziećmi. Ciepła, spokojna, uzdolniona muzycznie i plastycznie. Ukończyła Policealne Studium Zawodowe na kierunku pedagogika społeczno- opiekuńcza.

Pani Ania, Smerfy

Jest wykwalifikowaną opiekunką dziecięcą i ratownikiem medycznym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest spokojna, pracowita, bardzo lubiana przez dzieci.

Pani Kamila, Smerfy

Nie tylko dba o ład i porządek na grupie ale jest bardzo pomocna  w opiece nad maluchami. Miła, ciepła, spokojna, bardzo lubiana przez dzieci.

Pani Kazia, Biedronki

Nie tylko dba o ład i porządek ale również pomaga w opiece nad dziećmi. Miła, spokojna, niekonfliktowa.

Pani Dorotka Krasnale

Jest długoletnim pracownikiem, bardzo oddana dzieciom. Nie tylko dba o ład i porządek na grupie ale uczestniczy we wszystkich innych zajęciach z dziećmi. Sumienna, pracowita niekonfliktowa, lubiana przez dzieci i rodziców.

Pani Mariola, Biedronki

Jest opiekunką dziecięcą, miła, sympatyczna, łatwo nawiązuje bliski kontakt z dziećmi i ich rodzicami   

Pani Ania, Biedronki

Nie tylko dba o ład i porządek na grupie, ale również pomaga przy opiece na dziećmi. Miła, pracowita, i lubiana przez dzieci.