Wszystkie posiłki przygotowujemy w naszej kuchni, stawka dzienna wynosi 7 zł, rodzice pokrywają jedynie koszt artykułów spożywczych, pozostałe wydatki związane z prowadzeniem kuchni, pokrywane są własnymi środkami. Sam obiad kosztuje 4 zł a śniadanie czy podwieczorek są po 1,50 zł.

Odpisy za nieobecność dziecka robione są wówczas, gdy była to nieobecność ciągła powyżej 3 dni. Pojedyncze dni nie są oddawane. Aktualny jadłospis podawany jest do wiadomości co tydzień na tablicach ogłoszeń a także jest dostępny w zakładce – informacje dla rodziców.

Istnieje możliwość podawania dzieciom mleka modyfikowanego na prośbę rodziców a także na zlecenie lekarza specjalisty dostosowujemy dietę do indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka.

Codziennie podawane są świeże warzywa i owoce a woda źródlana jest dostępna bez ograniczeń.

Godziny posiłków:

  • 8.30 – I śniadanie,
  • 9.30 – II śniadanie,
  • 12.00 – obiad,
  • 14.30 – podwieczorek.