Nasz program – „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” realizuje podstawę programową MEN, przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania, poprzez prowadzone zajęcia dzieci wzbogacają swoją wiedzę, zakres słów, poszerzają swoje horyzonty, nabywają umiejętności manualnych i rozwijają talenty.