Od marca 2017 r czesne na jedno dziecko wynosi: 300 zł miesięcznie a na dwoje dzieci wynosi po: 270 zł na każde. Stawka żywieniowa od 01-11-2018 wynosi: 7 zł za każdy dzień.

W ramach czesnego zapewniamy: zajęcia taneczne rytmikę, logopedę, naukę języka angielskiego i również wszystkie akcesoria higieniczne a także pościel i ręczniki, które są prane w naszej pralni. Nie pobieramy wpisowego, wyjątek stanowi pobranie tzw opłaty wstępnej w wysokości: 50 zł za każdy tydzień pobytu w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola po 10-tym danego m-ca, jest to opłata zarówno za opiekę jak i wyżywienie.

Urząd Miasta i Gminy Strzelin udziela dotację na każde dziecko.

Wszystkich opłat za przedszkole należy dokonywać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, gotówką w kancelarii przedszkola lub na konto: PKO 63 1020 5226 0000 6802 0022 6308.

Wysokość opłaty za dany miesiąc jest wykazana na tablicy ogłoszeń i odznaczana literką „Z” po jej zapłaceniu.