„Powiadali, nauczali mądrzy ludzie: 

nigdy dziecko, żadne dziecko nie jest cudze.”

 

- Wisława Szymborska